The Structure in zes stappen

De basis

The Structure kent een aantal basisstappen die in iedere sessie plaatsvinden. Iedere stap wordt begeleid door een korte instructie. In de hele sessie is zachte, ritmische muziek te horen. Tijdens alle stappen wordt bewogen of van positie veranderd. Voor stap 3 en 5 zijn een schrijfblok en een pen nodig. Op twee momenten in de sessie is er een mogelijkheid tot uitwisselen met andere deelnemers (groepen) of met een begeleider (individueel). Losse informele kleding heeft de voorkeur.

De stappen

STAP 1  ERKENNEN
Bewust worden van wat is

STAP 2  VERKENNEN
Bewegen in het nieuwe 

STAP 3  OPBOUWEN
De vraag verwoorden

STAP 4  LOSLATEN
Verbinden met (jouw) essentie

STAP 5  ONTVANGEN
Antwoorden toelaten

STAP 6  BESLISSEN 
Een besluit nemen en uitwisselen met de ander

Klik op het plaatje hierboven en download extra info over "De Zes Stappen van The Structure".

Aanbod

The Structure kan worden gedaan tijdens een individuele sessie of in groepsverband. Een sessie inclusief introductie en afsluiting duurt anderhalf tot twee uur. Een sessie kan ook in het kader van een workshop plaatsvinden waarbij "veranderen en verandering" het thema is.

In de nabije toekomst zullen workshops van een weekend worden aangeboden voor coaches, therapeuten, trainers en andere creatieve veranderaars om The Structure als werkvorm in het eigen werk te integreren."If you think anything outside is going to give it to you then you are saying it’s not inside!" Sydney Banks